Número 2
Febreiro de 2021
EIC-EIT: traballar xuntos a prol dos innovadores de Europa
A Comisión Europea anunciou a firma dun Memorando de Entendemento entre o Consello Europeo de Innovación (EIC) e o Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT) para reforzar a súa cooperación para apoiar aos mellores emprendedores europeos. Este acordo fortalecerá o apoio que o EIC e o EIT xa están a brindar a miles de empresas emerxentes e pemes innovadoras para crecer en Europa e garantirá o acceso mutuo aos servizos e redes de asesoramento. En particular, as dúas iniciativas unirán forzas para acelerar o apoio a empresas emerxentes altamente innovadoras, así como para coordinar esforzos no apoio a mulleres innovadoras e innovadoras de rexións menos representadas.

Máis información
     
CONVOCATORIAS
O ERC espera lanzar as primeiras convocatorias de Horizonte Europa a finais de febreiro
O presidente do Consello Europeo de Investigación indicou que as convocatorias de ERC Starting e Consolidator Grants deben pecharse a finais de marzo e mediados de abril para evitar un impacto negativo no proceso de avaliación e atrasos na concesión. Desde Gain seguimos animando aos investigadores que desenvolvan a súa investigación nalgunha institución de Galicia, a través do programa Oportunius, aos que ofrecemos un servizo de asesoramento para a presentación de candidaturas.
Datas previstas de peche:
ERC Starting Grants 2021: 24/03/21.
ERC Consolidator Grants 2021: 20/04/21.
Máis información
ESITIP - 5ª Convocatoria España-Exipto
No marco do programa ESITIP - Egypt-Spain Information Technologies Innovation Programme, o CDTI e a ITIDA lanzaron a última chamada para a presentación de proxectos conxuntos de I+D no ámbito das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. Os consorcios deben incluír polo menos unha empresa española. Os institutos de investigación/universidades e outras organizacións españolas poderían participar como subcontratados ou autofinanciándose.
Data de peche: 25 de marzo de 2021.
Convocatoria | Gravación Webinario | Presentacións Webinar
Terceira chamada bilateral marroquí-española
Esta convocatoria ten como obxectivo poñer en marcha ambiciosos proxectos conxuntos de I+D e innovación relacionados coa enerxía nos sectores prioritarios indicados na mesma (Enerxías renovables, Mobilidade sostible, Hidróxeno verde, Industrias e minas ecolóxicas, etc). Os proxectos serán financiados polo Instituto de Investigación en Enerxía Solar e Novas Enerxías (IRESEN) en Marrocos e o CDTI en España. Os criterios mínimos de elixibilidade son: unha universidade ou centro de investigación marroquí, un socio industrial marroquí e unha empresa privada española.
Data de peche: 26 de marzo de 2021.
Máis información
Convocatoria FORMPLANET
O proxecto FormPlanet ten aberta unha convocatoria que permitirá a 8 empresas ser as primeiras en utilizar uns servizos innovadores. O obxectivo é que poidan testar as novas tecnoloxías de caracterización e conformado de chapa metálica nunha contorna moi parecida á de fabricación real. A convocatoria está dirixida a axudar ás pemes e ás grandes empresas do sector da fabricación de chapa metálica a caracterizar as propiedades da chapa, predicir o rendemento das pezas e evitar perdas de produción, abordando os próximos desafíos na conformabilidade e a avaliación da calidade das pezas.
Data de peche: 31 de marzo de 2021.
Máis información
Chamada EUREKA conxunta entre Corea e España 2021
O CDTI e KIAT de Corea acordaron publicar unha nova chamada conxunta para a presentación de propostas de cooperación tecnolóxica dentro do programa Eureka, do que ambos son axencias xestoras nacionais. O resultado dos proxectos debe ser un produto, proceso ou servizo innovador orientado a mercado e consecuencia da cooperación tecnolóxica dos participantes. Aínda que esta convocatoria convida a proxectos en todas as áreas temáticas, outórgase especial atención aos seguintes dominios: Bio incluíndo saúde; Tecnoloxías verdes; Cidade intelixente e transporte; TIC; Nanotecnoloxía e Materiais; Novas tecnoloxías de produción e Aeroespacial.
Data de peche: 31 de marzo de 2021.
Máis información
Convocatoria do fondo “Ideas Powered for Business”
Está aberta a convocatoria do Fondo para pemes “Ideas Powered for Business” da Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO), dotado con 20 millóns de euros. Ten por obxectivo axudar a pemes europeas na protección dos seus dereitos de propiedade intelectual, principalmente mediante a redución de ata un 75% nos servizos de prediagnóstico da IP (IP scan) e ata un 50% nas taxas de solicitude de marcas, debuxos e modelos. As empresas solicitantes poderán reembolsarse ata 1.500€. As solicitudes só se deberán presentar nos intervalos temporais indicados. Non se terán en conta as solicitudes presentadas fóra deses períodos de tempo.
Próximos intervalos para solicitudes: 1-31 marzo | 1-31 maio | 1-31 xullo | 1-30 setembro 2021.
Máis información.
CONSULTAS PÚBLICAS
Bosques: nova estratexia da UE
A Comisión Europea está a desenvolver unha nova estratexia forestal. A estratexia cubrirá todo o ciclo forestal e promoverá numerosos servizos que proporcionan os bosques. Terá como obxecto garantir bosques saudables e resilientes que contribúan significativamente aos obxectivos de biodiversidade e clima, reducir e controlar os desastres naturais, asegurar os medios de vida e apoiar unha bioeconomía circular e comunidades rurais. O propósito desta consulta é recompilar opinións de todas as partes interesadas (cidadáns, autoridades, industrias forestais, universidades, centros de investigación, etc), que a Comisión logo incorporará na preparación da futura estratexia.
Data de peche: 20 de abril de 2021.
Máis información
EVENTOS
DIHs como novos instrumentos para apoiar a transformación dixital da empresa galega
Online, 23 febreiro 2021
CELTIC Online Proposers Day
Online, 23 febreiro 2021
CircLean - Industrial Symbiosis as an opportunity for carbon neutrality
Online, 23 febreiro 2021
Entrepreneurship Day - MyGalileoSolution & MyGalileoDrone Finals
Online, 2 marzo 2021
Virtual Matchmaking at IPEC 2021 – Digitalisation and Sustainability
Online, 3 marzo 2021
Digital opportunities for the future of agrofood, forestry and environment
Online, 4-5 marzo 2021
Taller en línea: Aprendiendo de Consolidator Grant 2020 PIs & panel members
Online, 9 marzo 2021
Webinario llamada bilateral Francia España en el marco Eureka
Online, 10 marzo 2021
Matchmaking @Health Valley Event 2021
Online, 10-11 marzo 2021
20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2021
Online, 17-21 marzo 2021
Future of Building 2021
Online, 23 marzo 2021
Transfiere – 10ª European Meeting on Science, Technology and Innovation
Málaga, 14-15 abril 2021
NOVAS
Taller Impact-RIS3T: Horizon Europe
A Axencia Galega de Innovación organizou un taller sobre o novo programa Horizonte Europa. O evento formaba parte dun conxunto de xornadas que se están a desenvolver no marco da Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza de Galicia-Norte de Portugal (RIS3T), co obxectivo de ir preparando o ecosistema de innovación da Eurorrexión para o novo período de programación 2021-2027. Ademais de dar a coñecer o programa Horizonte Europa, presentáronse os resultados acadados en Horizonte 2020 e analizáronse as posibilidades de cooperación transfronteiriza en materia de investigación e innovación entre o norte de Portugal e Galicia.
Gravación do evento | Programa
Novo proxecto ERC para mellorar a eficiencia de baterías sostibles
A investigadora do CiQUS da USC, María Giménez-López, en colaboración con CIDETEC obtivo unha axuda Proof of Concept do Consello Europeo de Investigación (ERC) para avanzar no desenvolvemento de baterías recargables de zinc-aire. Trátase da cuarta ERC Proof of Concept recibida no CiQUS. O novo proxecto ZABCAT abordará os problemas xerados no cátodo destas baterías para evitar a súa degradación e estender a súa vida útil. Unha vez obtidos os novos materiais para eléctrodos, CIDETEC encargarase do escalado preindustrial. 
Máis información
INDUSTRY 5.0: Cara a unha industria europea sostible, humana e resiliente
A Dirección Xeral de Investigación e Innovación da UE publicou Industry 5.0, un documento de política de I + D que destaca a investigación e a innovación como impulsores da transición de Europa cara a unha industria máis sostible, centrada nas persoas e resiliente. Presenta unha visión coherente do futuro da industria europea. Recoñece o poder da industria para lograr obxectivos sociais máis aló do emprego e o crecemento, para converterse nun provedor resiliente de prosperidade, facendo que a produción respecte os límites do noso planeta e colocando o benestar do traballador da industria no centro do proceso de produción.
Máis información
Estratexia EIT 2021-2027
Xa se alcanzou un acordo político entre o Parlamento Europeo e os Estados membros da UE sobre a base xurídica e a nova Axenda de Innovación Estratéxica 2021-2027 do Instituto Europeo de Innovación (EIT). As negociacións xa concluíron e estase á espera da aprobación final da textos do Parlamento Europeo e do Consello. Mariya Gabriel, a Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación e Mocidade, sinalou que acollía con satisfacción o acordo político sobre o futuro do EIT, que é unha parte integral do novo programa Horizonte Europa 2021-2027.
Máis información
European Research and Innovation Days 2021
Acaban de anunciar que os European Research and Innovation Days 2021 levaranse a cabo, en modo dixital, o 23 e 24 de xuño de 2021. Este evento reúne anualmente a responsables políticos, investigadores, empresarios e cidadáns para debater e dar forma ao futuro da investigación e a innovación en Europa e máis aló. Este ano marca o inicio de Horizonte Europa, o programa de investigación e innovación máis ambicioso da UE. A cooperación é esencial para a recuperación da pandemia de COVID-19 e para preparar o camiño cara a un futuro máis verde e dixital.
Máis información
BUSCA DE SOCIOS
Búsqueda de empresa española especialista en Realidade aumentada para un proxecto de I+D bilateral con Exipto
Búscase empresa española especializada no desenvolvemento de realidade virtual e aumentada e/ou solucións de intelixencia artificial na contorna educativa para un proxecto de I+D bilateral hispano-exipcio. Por parte de Exipto, a procura foi lanzada pola empresa Deltasoft, con actividade comercial en Exipto, Arabia Saudita, Bahréin e Qatar. O obxectivo é presentar o proxecto á convocatoria España-Exipto (ESITIP) entre CDTI e ITIDA.
Máis información
Consorcio marroquí busca empresa española para o desenvolvemento de sistema de desalinización en invernadoiros
Búscase empresa española para proxecto de I+D bilateral co Centro Tecnolóxico marroquí MASCIR e a empresa marroquí NEW WATER. O proxecto ten o obxectivo de mellorar os sistemas de desalinización empregados en invernadoiros para o seu emprego no sistema de climatización. O consorcio marroquí participaría no deseño e fabricación do sistema de desalinización mentres a empresa española debería poder deseñar e fabricar o sistema de tratamento da salmoira para climatizar o invernadoiro.
Máis información
Eurostars: Hospital with department for preterm neonates treatment and human milk donor bank sought to participate in study of human milk origin protein fortifier
A Swiss startup develops a device to concentrate protein fraction from human milk onsite in hospitals for premature infants with <1.5kg birth weight. They search for hospitals or milk donor bank for a Eurostars research cooperation for the study of the detailed composition of the fractions, demonstration of biosafety, hygiene and food safety of the ones for the preterm nutrition and to run a first trial to study the effect of novel protein fortifier for clinical outcomes of preterm neonates.
Máis información
Quedamos á vosa disposición para calquera dúbida sobre esta información, así como sobre os diferentes aspectos relacionados cos Programas Internacionais de I+D+i, no enderezo electrónico  galactea.gain@xunta.es e no teléfono 981 337 146.
Pode acceder a todos os Boletíns EEN difundidos a través desta ligazón.
Máis información sobre os nosos servizos en Enterprise Europe Network, Galactea-Plus e GAIN!.
Gain Informa
Se non desexa recibir este boletín pode vostede darse de baixa enviando un mail a informa.gain@xunta.es dende a conta na que desexe anular a suscripción.