O pasado 16 de decembro celebrouse o evento final de peche do proxecto Interrreg Atlantic Area: User Factor. Organizado polo socio francés do proxecto: CCI Bretagne (Francia)

USER-FACTOR é un proxecto de tres anos de duración que foi financiado polo Programa Espazo Atlántico de Interreg, e o que participaron 8 socios de España, Irlanda, Escocia, Gales, Portugal e Bretaña francesa; co obxectivo de fortalecer a innovación en ls pequenas e medianas empresas (PEMES) axudándoas a utilizar o deseño como unha ferramenta para a innovación impulsada polo usuario.

O evento de peche do proxecto, titulado Design Impact, tivo carácter on-line e nel participaron diversos relatores que destacaron o potencial do deseño como factor de estímulo da innovación entre as PEMES e resaltaron a importancia de integrar o deseño dentro das políticas públicas de innovación. Pódese acceder á gravación da conferencia na seguinte ligazón: https://www.youtube.com/watch?v=XBPG8bGb4Fk

Durante o evento presentáronse de forma breve as conclusións sobre os diversos proxectos piloto elaborados polos socios do proxecto, onde participaron un total de 220 pemes. A través de devanditos proxectos piloto, puidéronse testear diversas metodoloxías de apoio ao deseño aplicadas en colaboración con deseñadores seleccionados en cada comunidade participante.

No caso de GAIN, 25 pemes galegas participaron na fase do piloto divididas en dous grupos: deseño de produto e deseño de servizos.

Dentro da programación do evento foi incuído un panel titulado “Non futur without Design” no que participaron 4 deseñadores, entre os que se atopaba Marta Falcón como deseñadora colaboradora no piloto de deseño da GAIN. Neste panel debateuse sobre sobre os diferentes retos que o deseño debe afrontar para impulsar os cambios dunha maneira sostible.