O CIS Tecnoloxía e Deseño, como socio do Proxecto MAINGAP, acolleu o pasado día 9 a visita de profesores do Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra para iniciar as primeiras probas sobre o sistema de formación e avaliación dos traballadores en procesos de pintura con spray de pezas de automóbil, que se está a desenvolver no marco do proxecto.

O CIFP Ferrolterra colaborou con técnicos do CIS Tecnoloxía e Deseño na definición dos requisitos deste simulador de realidade virtual. A visita forma parte do primeiro dunha serie de workshops que continuarán ao longo do mes de xuño para validar os tres demostradores sobre tecnoloxías de realidade virtual e aumentada que o CIS Tecnoloxía e Deseño ten asignados no marco do proxecto MAINGAP “Fabricación Innovadora no Eurorrexión Galicia Norte de Portugal”.

Este proxecto, financiado polo Programa Interreg V-A España-Portugal (https://www.maingap.eu/) e que rematará o vindeiro mes de setembro, ten como principal beneficiario á Fundación Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia e, ademais da Axencia Galega de Innovación, o Centro de Enxeñaría e Desenvolvemento – CEIIA e Universidade do Minho de Portugal.