O pasado luns 13 de novembro, alumnado de Segundo curso do Ciclo superior de Animación 3D, xogos e contornos interactivos da Escola de Imaxe e Son de Someso, A Coruña, visitaron o CIS TEcnoloxia e Deseño.

Durante a visita, os case vinte rapaces, acompañados de varios docentes, puideron interactuar coas distintas tecnoloxías de realidade aumentada e virtual das que dispón o centro, así como coñecer o desenvolvemento dos demostradores realizados no centro baixo o paraugas de proxectos, tanto europeos como en colaboración con empresas como o simulador de vernizado.

Esperamos que esta visita, enmarcada nas actividades de fomento de vocacións que o CIS Tecnoloxía e Deseño ven desenvolvendo dende o 2019, resultara de interese para os xóvenes participantes