Declaración de accesibilidade

O CIS Tecnoloxía e Deseño comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web www.cistecnoloxiaedeseno.gal.

Cumprimento

Este sitio web cumpre os requisitos da norma UNE-EN 301549:2019.
Recoméndase usar as versións mais recentes dos navegadores. Para a correcta visualización é necesario permitir a execución de JavaScript.

Data de revisión

A presente declaración realízase con data 2 de novembro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, incluíndo:
  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxerencia relativa á accesibilidade do sitio web.
A través das siguientes vías:
  • Correo electrónico: infocistd.gain@xunta.gal
  • Teléfono: 981 337 133

Contido opcional

Entre outras adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:
  • Utilización de texto alternativo nas imaxes.
  • As ligazóns ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo.
  • O tamaño dos textos pode ser cambiado polo usuario (cada navegador de forma diferente).