Áreas de Coñecemento

Industria Digital

Industria Dixital

Estamos comprometidos coa Industria Dixital e a aplicación das súas tecnoloxías no tecido industrial galego. Utilizamos todos os recursos ao noso alcance —propios e externos— para fomentar unha mellora continua na cadea de valor das empresas. Con ese obxectivo, facemos de ponte entre a investigación e o mercado desenvolvendo demostradores de Realidade Virtual e Aumentada para a mellora de tarefas de deseño, comerciais e de mantemento, entre outras.

+ Info

Deseño

O Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA é a aposta pola innovación e o deseño estratéxico para a transformación social e económica de Galicia dende un enfoque sustentable, atendendo á capacidade dos procesos creativos e do deseño como axentes de cambio.

+ Info

Materioteca

Novos Materiais

A Materioteca de Galicia é un espazo de difusión de materiais innovadores que combina unha exposición e arquivo de mostras clasificadas con servizos especializados ao obxecto de facilitar a transferencia de tecnoloxías de materiais ao tecido empresarial e para estimular a innovación intersectorial.

+ Info

Vigilancia Tecnológica

Vixilancia Tecnolóxica

Solucións de Vixilancia e Intelixencia Competitiva para facer fronte aos novos retos competitivos aos que se enfrontan as empresas actuais.

+ Info

Transferencia Tecnológica

Transferencia de Tecnoloxía

Como membro da rede europea Enterprise Europe Network apoiamos a transferencia tecnolóxica mediante iniciativas e estratexias conxuntas cos axentes sectoriais e centros de coñecementos galegos, promovendo e coordinando accións que aceleren a transferencia de tecnoloxías facilitadoras ás empresas, especialmente Pemes y Micropemes. A Axencia Galega de Innovación participa nesta rede a través de Galactea-Plus, consorcio que da cobertura ao noroeste de España.

+ Info

Background

¿Queres saber máis?

Coñece os nosos proxectos destacados