Todas as prazas cubertas.

DATAS: 21 de marzo | 23 de marzo | 9 de maio | 23 de maio de 2023.
Lugar: CIS Tecnoloxía e Deseño. A Cabana s/n. 15590 Ferrol.

NIVEL EDUCATIVO: 5º-6º Educación Primaria.

Para cada xornada de talleres organízanse dúas actividades de maneira que os centros escolares participen, se así o desexan, nas dúas propostas. Os estudiantes asistirán ás dúas alternando as sesións.

PRAZAS POR TALLER: Máximo 30 (en total 60 estudantes por xornada).

HORARIOS:
Primeiro taller de 10.00 h a 11.30 h.
Segundo taller de 12.00 h a 13.30 h.

TALLER D’tec Slime lab. Do laboratorio ao mercado

Partindo da curiosidade e interese que esperta en nenos e nenas o slime, investigaremos as propiedades dos fluídos non newtonianos e buscaremos as mellores fórmulas para obter un resultado “profesional”. Unha vez obtida a nosa receita, pasaremos á fase de deseño da nosa imaxe corporativa e o packaging do produto, mentres descubrimos todo o proceso que implica a comercialización dun produto.

Contidos do taller:

 • Presentación do taller. Iniciaremos a actividade cunha breve presentación e unha explicación sobre as actividades que imos levar a cabo. Tras esta contextualización, indicaremos as actividades prácticas.
 • Desenvolvemento de produtos. Exploraremos o traballo experimental que se leva a cabo no laboratorio creando diferentes fórmulas de slime utilizando diferentes ingredientes.
 • Comercialización. Xa temos un produto, agora debemos comercializalo. Para iso, levaremos a cabo os pasos necesarios para a súa comercialización.
  • Estudo de mercado. Analizaremos á nosa clientela potencial para poder “construír” unha imaxe do produto atractiva para o noso público obxectivo.
  • Naming. Seleccionaremos nomes para os nosos produtos partindo da nosa análise de mercado.
  • Deseño gráfico. Xa temos o deseño, debemos deseñar unha imaxe acorde aos nosos intereses comerciais.
  • Packaging. É fundamental dar ao noso produto unha imaxe adecuada ao que queremos transmitir. Para explorar este campo, prototiparemos a embalaxe.
  • Prezo de venda. O prezo non se limita a calcular canto nos custan os materiais. Persoal, amortizacións son algúns dos aspectos que debemos considerar antes de decidir o prezo de mercado.

Temáticas:
– Traballo de laboratorio
– Método científico
– Deseño gráfico
– Deseño de produto

TALLER D’tec Exploradores virtuais

Utilizando distintas ferramentas, os alumnos e alumnas coñecerán de primeira man o potencial das tecnoloxías de Realidade Aumentada e Realidade Virtual. A través de pequenos retos e desafíos, converteranse en creadores de contidos, que nos permitirán crear pequenos proxectos de innovación educativa baseados en AR e o marcador Merge Cube.

Contidos do taller:

 • Presentación do taller. Presentación da actividade e os seus contidos.
 • Que é a AR? Breve introdución á historia da Realidade Aumentada e os seus diferentes ámbitos de aplicación.
 • Probando a AR. Utilizando tablets, probaremos diferentes aplicacións de AR para posteriormente comentar os seus proles e contras.
 • Merge Cube. Aprenderemos a utilizar o cubo e as posibilidades que nos ofrece. para iso, probaremos distintas aplicacións.
 • Proxecto educativo. Por equipos, utilizando Cospaces, cada grupo de estudantes creará un proxecto educativo para a área de ciencias utilizando Realidade Aumentada e Cospaces.
 • Presentación de filtros e reflexión final sobre os usos e aplicacións das novas tecnoloxías.

Temáticas:
– Programación
– Tecnoloxía
– Deseño
– AR

Formulario de inscrición