Atopámonos nun momento de cambio, no que a Tecnoloxía e o Deseño convertéronse en factores crave no desenvolvemento económico. Avanzamos cara a unha sociedade do coñecemento.

Desde CIS Tecnoloxía e Deseño queremos fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas e brindar aos máis novos a oportunidade de descubrir a importancia da innovación, o deseño e as tecnoloxías. Para iso, no marco do programa D’tec, lanzamos dúas novas actividades para realizar nas aulas dos centros educativos:

Proxecto escolar “Creación de Mundos  AR e  VR”.  Este proxecto está dirixido a estudantes dos últimos cursos de Educación Primaria (5º-6º). A Realidade Aumentada e a Realidade virtual son dous dos campos de coñecemento actuais máis fascinantes. A través do presente proxecto, o alumnado mergullarase no funcionamento destas tecnoloxías e aprenderán a desenvolver os seus propios contidos de Realidade Virtual e Aumentada. +Info

Proxecto escolar “Redeseñando o mundo”. Este proxecto está dirixido a estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º). Normalmente non somos conscientes da importancia do deseño na nosa vida cotiá e as súas implicacións industriais e comerciais.  O proxecto escolar levará ao alumnado a través de todo o proceso creativo implicado no deseño dun produto mentres aprenden o manexo de ferramentas dixitais que lles permitirá deseñar o seu propio produto. +Info